Členové Fighters klubu by tímto veřejně rádi poděkovali Městské části Praha 6 za dotaci na nájemné, pro trenéra a uhrazení nákupu cvičebních pomůcek.

“Klub finančně podpořila MČ Praha 6”

Poděkování MČ Praha 6