Vážení sportovní přátelé,
na základě rozhodnutí vlády jsme se přiblížili opětovnému otevření tréninků taekwondo v tělocvičnách, takže se z venku či online hodin budeme moci přesunout do tělocvičen. 
Od 27. 4. 2020 bude umožněno cvičit v tělocvičnách v počtu 8 dětí + 1 trenér. Zda to bude možné ale zaleží na rozhodnutí škol, které musí splnit náležitosti, vydané vládou.
Pokud nám školy umožní cvičení, budeme vás o tom informovat. Abychom dodrželi nařízení vlády, bude nezbytné docházet na tréninky již ve sportovním oblečení, protože používání šaten je zakázáno.
Protože na tréninky dochází většinou více než 8 členů, nabízí se možnost přesunout trénink na školní hřiště. Bohužel, současné rozhodnutí vlády nikterak nově neupravuje tréninky na hřišti, proto platí shromažďování maximálně 10ti osob.
V současné době začínáme komunikovat s vedeními škol o opětovném cvičení a budeme vás informovat.
Situaci denně vyhodnocujeme, vláda uvolňování opatření urychluje, proto sledujte naše stránky.

 

Informace k zahájení tréninků